Technická ruština

Kurzy technického jazyka jsou určeny pro všechny, kteří používají nebo potřebují používat cizí jazyk v zaměstnání v technických oborech a o běžných pracovních záležitostech i nových trendech a inovacích na poli technologie v daném oboru. Studenti jsou připravování na to, jak efektivně řešit typické situace zasazené do prostřední technických pracovišť. Kurzy jsou na jedné straně zaměřeny na obecnější témata, která jsou aplikovatelná na různé obory, např. komunikace se zákazníkem, kolegou či nadřízeným, vytváření prezentací, administrace, bezpečnost práce a nehody na pracovišti, řešení stížností a reklamací, aj. Na straně druhé se věnuje slovní zásobě a frázím, které jsou specifické pro zvolenou technickou oblast, např. popis konkrétních strojů, zařízení, technologických procesů, různých součástek či materiálů, aj.

Žádné kurzy

Rozřazovací test na zjištění jazykové úrovně

Nejste si jisti svou jazykovou úrovní? Vyzkoušejte si náš rozřazovací test.

Vyzkoušet test

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory