Firemní jazykové kurzy


Schopnost komunikace vašich zaměstnanců v cizím jazyce může zásadně ovlivnit pracovní výsledky, a tak také konkurenceschopnost vaší společnosti. Je proto potřeba, aby investice do jazykového vzdělávání byla opravdu smysluplná!


Postaráme se o vás od úplného začátku až po úspěšnou realizaci!S firemními jazykovými kurzy má společnost SOPHIA zkušenosti již od roku 1993. Našim klientům nabízíme tvorbu a následnou realizaci komplexních výukových programů dle individuálních požadavků a specifik.


Prvotní analýza potřeb


Nemáte jasnou představu, jak by jazykové vzdělávání ve vaší společnosti mělo probíhat? Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli ujasnit si vaše jazykové potřeby, stanovit si reálné cíle, sestavit efektivní plán jazykového vzdělávání na míru a sylabus ke každému kurzu. Stačí nás kontaktovat a o vše ostatní už se postaráme my!


Kdy a kde výuka probíhá


Kurzy je možné zahájit kdykoliv během roku, a to v časech, které si sami určíte. Firemní výuku nejčastěji realizujeme v prostorách klienta, či online. K dispozici nabízíme také plně vybavené učebny našeho oddělení jazykového vzdělávání. Výuku u klienta zajišťujeme nejen v Českých Budějovicích, ale také po celém Jihočeském kraji, po dohodě i po celé České republice.


Monitoring kvality výuky


Uvědomujeme si, že základem dlouhodobé spokojenosti každého klienta je především poskytování kvalitních služeb. Dbáme proto na otevřenou komunikaci se studenty či personalisty společností, od kterých pravidelně získáváme zpětnou vazbu k průběhu výuky. Tu následně pečlivě vyhodnocujeme a zohledňujeme při dalším studiu. Práci lektorů navíc monitorujeme i prostřednictvím pravidelných observací v hodinách.


Testování pokroku studentů


Důležitou součástí jazykového vzdělávání je i pravidelné sledování pokroku studentů firemních kurzů pomocí důkladného závěrečného testování, které v naprosté většině případů probíhá na konci školního roku. Výsledky závěrečného testování jsou zpracovány do komplexní hodnotící zprávy, která je klientovi prezentována v předem stanovené podobě.


Typy firemních kurzů


Nejčastější formou firemních kurzů je výuka ve skupinách, do kterých jsou na základě výsledků testů rozřazeni studenti stejné nebo podobné jazykové úrovně s obdobnými jazykovými potřebami a cíli. Doporučený počet pro efektivní skupinovou výuku je 3 až 6 studentů.

Velmi žádanou je také individuální výuka, která je intenzivnější, a tak také efektivnější než výuka ve skupině. Je ideálním řešením pro zaměstnance se specifickými jazykovými potřebami a požadavky na výuku nebo pro zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou. Termíny výuky se pružně přizpůsobují časovým možnostem klienta.

Firemní kurzy mohou být organizovány také formou DUO skupinky, která je zpravidla tvořena dvěma studenty stejné či podobné jazykové úrovně s obdobnými jazykovými potřebami a cíli. Kurz v DUO skupince do velké míry přináší výhody individuální výuky, navíc umožňuje vzájemnou interakci mezi studenty a práci ve dvojicích.

 

 
Jazykový audit


Firemním klientům nabízíme realizaci nezávislého jazykového auditu, jehož cílem je objektivním způsobem stanovit aktuální jazykovou úroveň studenta. Jazykový audit může sloužit jako ověření znalosti cizího jazyka stávajících zaměstnanců či kandidátů na pracovní pozice. Jeho cílem není zjistit, jak si student osvojil konkrétní látku probíranou v jazykovém kurzu, ale to, jak a na jaké úrovni je schopen jazyk používat při běžných činnostech.

Jazykový audit může probíhat buď ve zkrácené (online písemný test), nebo komplexní formě (online písemný test, ústní přezkoušení). Písemná část auditu prověřuje především znalosti gramatiky a slovní zásoby. Ústní část auditu je koncipována jako rozhovor, v jehož průběhu lektor formou typizovaných otázek zjišťuje, zda úroveň komunikačních schopností a dovedností v cizím jazyce odpovídá výsledku písemného testu.

Výsledkem jazykového auditu je určení úrovně znalosti jazyka dle Evropského referenčního rámce pro jazyky, případně komplexní hodnotící zpráva, a vystavení certifikátu.


Cena firemní výuky


Při tvorbě cenové nabídky zohledňujeme především volbu lektora (český lektor, rodilý mluvčí), místo konání výuky, zaměření výuky, předpokládanou délku lekcí a předpokládaný počet kurzů. V případě zájmu nás proto prosím kontaktujte s bližší specifikací svých představ a my vám zcela nezávazně připravíme nabídku včetně cenové kalkulace na míru. V případě, že ještě nemáte jasnou představu, jak by jazykové vzdělávání ve vaší společnosti mohlo probíhat, rádi vás navštívíme osobně a se vším potřebným vám pomůžeme.


Nezávazná poptávka


Své požadavky nám můžete jednoduše specifikovat také pomocí tohoto poptávkového formuláře.


Poptávkový formulář

Kontaktní údaje

Základní požadavky na jazykový kurz

Obsah kurzu

obecný jazyk
konverzace
obchodní jazyk
příprava na zkoušku
technický jazyk
odborný jazyk
jiné
(Stručně prosím definujte, co má být v kurzu vyučováno, co od kurzu očekáváte, na co se chcete zaměřit, jak hodláte jazyk využívat. Můžete uvést také požadavek na učebnici, kterou vám v případě zájmu rádi zajistíme za zvýhodněnou cenu.)

Další údaje (místo, čas, délka, frekvence)

Další požadavky a informace

(Upřesněte prosím požadavky, které jste vyplnili v předchozích částech formuláře. Můžete uvést také další podmínky, které nám pomohou vám připravit kurz šitý na míru.)
* Povinný údaj

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha