Skype výuka


Skype výuka je speciální typ individuálního jazykového kurzu, který je veden on-line prostřednictvím programu Skype. Tento moderní způsob výuky cizího jazyka je plnohodnotnou alternativou pro studenty, kteří jsou časově vytíženi, a nejsou tak schopni dodržovat pravidelné termíny výuky či dojíždět do jazykové školy.  Skype výuka umožňuje hlasovou komunikaci mezi lektorem a studentem na dálku, a to odkudkoliv, kde je dostupné připojení k internetu. Po domluvě lze kurz vést i v DUO skupince.

Online kurz tohoto typu Vám pomůže zdokonalit se v jakémkoliv jazyce, který si zvolíte. Umožňuje výuku nejen obecného jazyka či konverzace, ale také výuku různého zaměření – obchodní jazyk, technický jazyk, oborový jazyk do zaměstnání, příprava na zkoušku a další (vše záleží na konkrétním požadavku studenta). Skype lekce lze využívat i jednorázově jako přípravu na pracovní pohovor, jednání či konferenční hovor. Po dohodě s lektorem se tak pružně přizpůsobí nejen požadavkům na obsah a zaměření výuky, ale také časovým možnostem, učebnímu stylu a tempu každého studenta. Obdobně i intenzita a délka lekcí závisí na preferencích studenta.


Vhodné pro:

 • studenty s nepravidelnou pracovní dobou či jinak omezenými časovými možnostmi, které jim neumožňují za výukou dojíždět
 • studenty se speciálními požadavky na obsah a zaměření výuky, které jazykové školy v okolí běžně nenabízí
 • studenty, kteří cizí jazyk využívají v rámci komunikace na dálku – telefonické hovory, Skype porady, konferenční hovory aj.
 • fyzicky handicapované studenty
 • maminky na mateřské dovolené
 • ostýchavé studenty – použití webkamery není podmínkou
 • studenty vyžadující individuální přístup z důvodu menší soustředěnosti a možnosti se projevit při skupinové výuce


+

 • možnost studovat odkudkoliv – z pohodlí domova, oblíbené kavárny či kanceláře
 • odpadá nutnost cestování za výukou, což ušetří čas i finanční prostředky
 • individuální přístup lektora, který se přizpůsobuje jazykovým potřebám jednotlivce
 • maximální flexibilita v oblasti termínů, intenzity a délky lekcí, ale i v jejich zaměření
 • možnost volby vlastních studijních materiálů x možnost individuální konzultace volby studijních materiálů s metodikem jazykové školy
 • možnost libovolné kombinace lektorů (český lektor a rodilý mluvčí)
 • kurz lze zahájit kdykoliv v průběhu roku

-

 • vyšší cena oproti skupinové výuce
 • omezená možnost neverbální komunikace (gesta, mimika, řeč těla obecně)
 • omezená názornost při výuce


Jak výuka prostřednictvím Skype probíhá?


Lekce vedená prostřednictvím programu Skype probíhá téměř jako klasická lekce. Student rozvíjí nejen své konverzační a poslechové dovednosti, ale také čtení, psaní a znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Lektor využívá materiály odpovídající aktuálním jazykovým potřebám studenta, některé z nich student obdrží předem (většinou prostřednictvím emailu) a některé přímo během výuky při samotné komunikaci s lektorem (vhodné odkazy na interaktivní cvičení, poslechy, videa, texty…). Záznam v chatu navíc umožňuje uchovat si kompletní seznam slovní zásoby, která byla v dané lekci použita a se kterou měl student problémy, případně další písemné komentáře doprovázející výuku.


Pro zájemce o Skype výuku jsme připravili speciální cenově zvýhodněné balíčky individuálních Skype lekcí…


Cena Skype výuky


Při tvorbě cenové nabídky zohledňujeme především volbu lektora (český lektor, rodilý mluvčí), zaměření výuky a celkový počet smluvených lekcí. V případě zájmu o tento typ výuky nás proto prosím kontaktujte s bližší specifikací svých představ a my vám zcela nezávazně připravíme nabídku včetně cenové kalkulace na míru.


Nezávazná poptávka


Své požadavky nám můžete jednoduše specifikovat také pomocí tohoto poptávkového formuláře.

Poptávkový formulář

Kontaktní údaje

Platební údaje

Základní požadavky na jazykový kurz

Obsah kurzu

obecný jazyk
konverzace
obchodní jazyk
příprava na zkoušku
technický jazyk
odborný jazyk
jiné
(Stručně prosím definujte, co má být v kurzu vyučováno, co od kurzu očekáváte, na co se chcete zaměřit, jak hodláte jazyk využívat. Můžete uvést také požadavek na učebnici, kterou vám v případě zájmu rádi zajistíme za zvýhodněnou cenu.)

Další údaje (místo, čas, délka, frekvence)

Další požadavky a informace

(Upřesněte prosím požadavky, které jste vyplnili v předchozích částech formuláře. Můžete uvést také další podmínky, které nám pomohou vám připravit kurz šitý na míru.)
* Povinný údaj
/

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha