Individuální výuka


V rámci individuální výuky nabízíme one2one kurzy (jeden lektor na jednoho studenta), kurzy v miniskupinkách (jeden lektor na dva či tři studenty) a kurzy v uzavřených skupinkách (jeden lektor na čtyři a více studentů). Vyberte si variantu, která sedne právě vám.


One2one


Kurz one2one je ideálním řešením pro studenty se zájmem o nadstandardní péči. Jedná se o typ výuky šitý na míru jazykovým potřebám jednotlivců. Individuální výuka one2one je intenzivnější, a tak také výrazně efektivnější než výuka ve skupině. 


Vhodné pro:
 • studenty s nepravidelnou pracovní dobou či jinak omezenými časovými možnostmi
 • studenty se speciálními požadavky na obsah a zaměření výuky
 • studenty, kteří potřebují dosáhnout vyšší jazykové úrovně v krátkém čase
 • studenty, kteří se chtějí učit jazyku, jež nenalezli v nabídce kurzů pro veřejnost
 • studenty vyžadující individuální přístup z důvodu menší soustředěnosti a možnosti se projevit při skupinové výuce                


+

 • individuální přístup lektora, který se přizpůsobuje jazykovým potřebám jednotlivce
 • maximální flexibilita v oblasti termínů, intenzity a délky lekcí, ale i v jejich zaměření
 • možnost volby vlastních studijních materiálů a možnost individuální konzultace volby studijních materiálů s metodikem jazykové školy
 • možnost libovolné kombinace lektorů (český lektor a rodilý mluvčí)
 • možnost volby místa výuky (oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA, prostory společnosti/zaměstnavatele, domov, výuka online)
 • kurz lze zahájit kdykoliv v průběhu roku


-

 • vyšší cena oproti skupinové výuce 


Nejen z důvodu výše zmíněných výhod v tuto chvíli zajišťujeme one2one výuku pro více než 250 studentů. Není na čase se k nim přidat a přizpůsobit tak vaši investici do jazykového rozvoje svým představám?


Pro všechny, kteří se nebojí říci, co v jazykové výuce skutečně potřebují, jsme připravili speciální cenově zvýhodněné balíčky individuálních lekcí.


Cena individuální výuky one2one

Při tvorbě cenové nabídky zohledňujeme především volbu lektora (český lektor, rodilý mluvčí), místo konání výuky, zaměření výuky a celkový počet smluvených lekcí. V případě zájmu o tento typ výuky nás proto prosím kontaktujte s bližší specifikací svých představ a my vám zcela nezávazně připravíme nabídku včetně cenové kalkulace na míru.


Miniskupinka


Kurz v miniskupince je určen pro studenty, kteří jsou na stejné nebo podobné jazykové úrovni a mají shodné požadavky na výuku. Miniskupinka může být tvořena pouze dvěma DUO skupinka nebo třemi TRIO skupinka studenty, nabízí tak stále poměrně velký prostor na případné individuální potřeby každého z účastníků.


Vhodné pro:
 • studenty na stejné nebo podobné jazykové úrovni, kteří mají shodné požadavky na výuku
 • studenty, kteří hledají ideální variantu mezi finančně náročnější individuální výukou a skupinovým kurzem pro veřejnost, který ne vždy dokáže  dostatečně pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivých účastníků
 • studenty se speciálními požadavky na obsah a zaměření výuky
 • studenty, kteří se chtějí učit jazyku, jež nenalezli v nabídce kurzů pro veřejnost              


+

 • individuální přístup lektora, který se přizpůsobuje jazykovým potřebám malé skupinky studentů
 • maximální flexibilita v oblasti termínů, intenzity a délky lekcí, ale i v jejich zaměření
 • nižší cena oproti individuální výuce one2one
 • uzavřenost skupinky (výuka nemůže být narušena příchodem nového studenta)
 • efekt vzájemné podpory a motivace studentů ve skupince
 • možnost volby vlastních studijnách materiálů a možnost individuální konzultace s metodikem oddělení jazykového vzdělávání
 • možnost libovolné kombinace lektorů (český lektor a rodilý mluvčí)
 • možnost volby místa výuky (oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA, prostory společnosti, výuka online)
 • kurz lze zahájit kdykoliv během roku


-

 • vyšší cena oproti skupinové výuce
 • veškeré požadavky na výuku závisí na dohodě mezi dvěma nebo třemi studenty


Pro malé skupinky studentů, kteří se nebojí říci, co v jazykové výuce skutečně potřebují, jsme připravili speciální cenově zvýhodněné balíčky lekcí.


Cena výuky v miniskupince

Při tvorbě cenové nabídky zohledňujeme především počet studentů ve skupince, volbu lektora (český lektor, rodilý mluvčí), místo konání výuky, zaměření výuky a celkový počet smluvených lekcí. V případě zájmu o tento typ výuky nás proto prosím kontaktujte s bližší specifikací svých představ a my vám zcela nezávazně připravíme nabídku včetně cenové kalkulace na míru.


Uzavřená skupina


Kurz v uzavřené skupině je určen pro studenty, kteří jsou na stejné nebo podobné jazykové úrovni a mají shodné požadavky na výuku. Je oblíbena především mezi přáteli, spolužáky či kolegy z práce, kteří se sami dohodnou a vytvoří tak kurz dle svých představ.


Vhodné pro:
 • studenty na stejné nebo podobné jazykové úrovni, kteří mají shodné požadavky na výuku
 • studenty, kteří mají zájem o skupinovou výuku, nechtějí však vstupovat do skupinového kurzu pro veřejnost
 • studenty, kteří se chtějí učit jazyku, jež nenalezli v nabídce kurzů pro veřejnost


+

 • maximální flexibilita v oblasti termínů, intenzity a délky lekcí, ale i v jejich zaměření
 • nižší cena oproti individuální výuce one2one a výuce v miniskupince
 • uzavřenost skupiny (výuka nemůže být narušena příchodem nového studenta)
 • efekt vzájemné podpory a motivace studentů ve skupince
 • možnost volby vlastních studijních materiálů a možnost individuální konzultace volby studijních materiálů s metodikem oddělení jazykového vzdělávání
 • možnost libovolné kombinace lektorů (český lektor a rodilý mluvčí)
 • možnost volby místa výuky (oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA, prostory společnosti, výuka online)
 • kurz lze zahájit kdykoliv v průběhu roku


-

 • menší prostor pro individuální přístup lektora, zvláště u skupin s větším počtem studentů
 • veškeré požadavky na výuku závisí na dohodě mezi všemi studenty ve skupině


Pro zájemce o výuku v uzavřené skupině jsme připravili speciální cenově zvýhodněné balíčky lekcí.


Cena výuky v uzavřené skupině

Při tvorbě cenové nabídky zohledňujeme především počet studentů ve skupině, volbu lektora (český lektor, rodilý mluvčí), místo konání výuky, zaměření výuky a celkový počet smluvených lekcí. V případě zájmu o tento typ výuky nás proto prosím kontaktujte s bližší specifikací svých představ a my vám zcela nezávazně připravíme nabídku včetně cenové kalkulace na míru.


Nezávazná poptávka


Své požadavky nám můžete jednoduše specifikovat také pomocí tohoto poptávkového formuláře.


Poptávkový formulář

Kontaktní údaje

Platební údaje

Základní požadavky na jazykový kurz

Obsah kurzu

obecný jazyk
konverzace
obchodní jazyk
příprava na zkoušku
technický jazyk
odborný jazyk
jiné
(Stručně prosím definujte, co má být v kurzu vyučováno, co od kurzu očekáváte, na co se chcete zaměřit, jak hodláte jazyk využívat. Můžete uvést také požadavek na učebnici, kterou vám v případě zájmu rádi zajistíme za zvýhodněnou cenu.)

Další údaje (místo, čas, délka, frekvence)

Další požadavky a informace

(Upřesněte prosím požadavky, které jste vyplnili v předchozích částech formuláře. Můžete uvést také další podmínky, které nám pomohou vám připravit kurz šitý na míru.)
* Povinný údaj
/

Rozřazovací test na zjištění jazykové úrovně

Nejste si jisti svou jazykovou úrovní? Vyzkoušejte si náš rozřazovací test.

Vyzkoušet test

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha