CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY


Cambridgeské zkoušky jsou nejrozšířenějšími, nejuznávanějšími a současně i nejprestižnějšími mezinárodně uznávanými zkouškami angličtiny na světě. V ČR jsou pořádány několikrát ročně Britskou radou a zaměřují se na čtyři základní oblasti – čtení a užití jazyka, psaní, poslech a mluvení. Každý úspěšný absolvent obdrží certifikát s časově neomezenou platností dokládající dosaženou úroveň.

Zkoušky je možné skládat ve všech jazykových úrovních dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mohou být zaměřeny na angličtinu obecnou či obchodní, angličtinu pro studium či práci, angličtinu pro děti.

Společnost SOPHIA připravuje své studenty na tyto testy již řadu let.

Obecná angličtina

A2 Key (dříve známá jako KET)
A2 Key dokládá základní znalost angličtiny na úrovni A2, tedy schopnost dorozumět se v každodenních situacích. Formát zkoušky: čtení a psaní (60 minut), poslech (30 minut) a mluvený projev (8 – 10 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 250 hodinách výuky.

B1 Preliminary (dříve známá jako PET)
B1 Preliminary dokládá znalost angličtiny na úrovni B1, tedy schopnost komunikovat v každodenních praktických situacích. Formát zkoušky: čtení (45 minut), psaní (45 minut), poslech (30 minut) a mluvený projev (12 – 17 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 380 hodinách výuky.

B2 First (dříve známá jako FCE)
B2 First dokládá znalost angličtiny na úrovni B2, tedy schopnost hovořit a psát na úrovni umožňující studovat či pracovat v anglicky mluvícím prostředí. Formát zkoušky: čtení a gramatika (75 minut), psaní (80 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (14 minut).

C1 Advanced (dříve známá jako CAE)
C1 Advanced dokládá znalost angličtiny na úrovni C1, tedy schopnost s jistotou komunikovat na akademické a profesní úrovni. Formát zkoušky: čtení a gramatika (90 minut), psaní (90 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (15 minut).

C2 Proficiency (dříve známá jako CPE)
C2 Proficiency dokládá znalost angličtiny na úrovni C2, tedy schopnost používat jazyk plynule v jakékoliv situace (včetně složitějších situací z oblasti výzkumné, akademické či profesní půdy). Formát zkoušky: čtení a gramatika (90 minut), psaní (90 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (16 minut).

IELTS (International English Language Testing System)
IELTS je mezinárodní systém testování vhodný pro ty, kteří potřebují prokázat znalost anglického jazyka za účelem studia, práce či přestěhování se do některých z anglicky mluvících zemí. Výhodou této zkoušky je, že certifikát obdrží každý. Výsledná jazyková úroveň je dána celkovým počtem bodů ze všech částí zkoušky. Formát zkoušky: čtení, psaní, poslech a mluvený projev.

Obchodní a právní angličtina

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)
B1 Business Preliminary dokládá znalost obchodní angličtiny na úrovni B1, tedy schopnost komunikovat při práci v obchodním prostředí se solidními základy. Formát zkoušky: čtení a psaní (90 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (12 minut).

B2 Business Vantage (BEC Vantage)
B2 Business Vantage dokládá znalost obchodní angličtiny na úrovni B2, tedy schopnost sebejistě komunikovat při práci v obchodním prostředí. Formát zkoušky: čtení (60 minut), psaní (45 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (14 minut).

C1 Business Higher (BEC Higher)
C1 Business Higher dokládá znalost obchodní angličtiny na úrovni C1, tedy schopnost efektivní orientace a komunikace v anglicky mluvícím obchodním prostředí. Formát zkoušky: čtení (60 minut), psaní (70 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (16 minut).

ILEC (International Legal English Certificate)
ILEC dokládá pokročilou znalost anglického jazyka a schopnost efektivní orientace a komunikace v oblasti mezinárodního práva. Formát zkoušky: čtení (75 minut), psaní (75 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (16 minut).

Angličtina pro děti

Young Learners Starters (YLE, Pre A1 Starters)
YLE Starters je základní úroveň zkoušky určena pro děti od 7 let. Předpokladem je absolvování cca 100 hodin výuky angličtiny. Formát zkoušky: čtení a psaní (20 minut), poslech (20 minut) a mluvený projev (3 – 5 minut)

Young Learners  Movers (YLE, A1 Movers)
YLE Movers je druhá úroveň zkoušky určena pro děti od 8 do 11 let, která dokládá znalost angličtiny na úrovni A1. Předpokladem je absolvování cca 175 hodin výuky angličtiny. Formát zkoušky: čtení a psaní (30 minut), poslech (25 minut) a mluvený projev (5 – 7 minut).

Young Learners  Flyers (YLE, A2 Flyers)
YLE Flyers je třetí a nejnáročnější úroveň zkoušky určena pro děti od 9 do 12 let, která dokládá znalosti angličtiny na úrovni A2. Předpokladem je absolvování cca 250 hodin výuky angličtiny, resp. 2 až 3 roky výuky angličtiny ve škole. Formát zkoušky: čtení a psaní (40 minut), poslech (25 minut) a mluvený projev (7 – 9 minut).

 

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha