Certifikace a členství


Členství v profesních organizacích

SOPHIA obdržela certifikát Národní soustava kvalifikací v praxi. Společnost využívá jedinečný systém získávání požadavané kvalifikace svých zaměstnanců i jinak, než jen v počátečním vzdělávání ve škole (viz Národní soustava kvalifikací).

Členství v Hospodářské komoře ČR

SOPHIA je řádným členem regionální části Hospodářské komory České republiky, a to Jihočeské hospodářské komory (www.jhk.cz), jejíž stěžejní činností je podpora podnikání.


Certifikáty


SOPHIA se stala prvním subjektem ve svém oboru, který v České republice získal ocenění ČSN EN ISO 9001. Zkušenosti z řízení firem v nejrůznějších oborech, které jsou promítány do požadavků této normy, pomáhají i našemu rozvoji.

SOPHIA je držitelem certikátu shody s požadavky normy ČSN EN ISO 17100:2015, které navazují na požadavky normy ČSN EN ISO 9001.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha