Časté dotazy

Nenašli jste odpovědi na své otázky přímo u jednotlivých typů kurzů? Pak zkuste ještě tuto sekci častých dotazů či nás kontaktujte přímo, rádi vám poradíme!


Kurzy pro veřejnost


Kdy začínají skupinové kurzy a do kdy se musím přihlásit?

Veřejnostní kurzy zahajujeme vždy v  polovině září pro zimní semestr a v  polovině února pro letní semestr. Přihlásit se můžete přes náš web prostřednictvím online přihlášky u konkrétního kurzu či přímo na recepci jazykové školy. Čím dříve se přihlásíte, tím větší výběr kurzů budete mít. V případě přihlášení tzv. na poslední chvíli vám budou nabídnuty pouze ty kurzy, kde jsou ještě volná místa.

Jak a do kdy mám zaplatit kurzovné?

Kurzovné můžete zaplatit buď v hotovosti na recepci oddělení jazykového vzdělávání, nebo bankovním převodem – v takovém případě vám e-mailem zašleme fakturu (variabilní symbol pro platbu je číslo faktury bez lomítka).

Je možné se do kurzu přihlásit až po jeho zahájení?

Ano, do probíhajícího kurzu je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu semestru. Cena kurzovného je pak adekvátně upravena (tj. snížena) dle termínu vašeho nástupu do kurzu.

Je učebnice v ceně kurzu?

Učebnice zpravidla není v ceně kurzu. Na recepci oddělení jazykového vzdělávání vám ji však můžeme na vaše přání zajistit za zvýhodněnou cenu.

Jaké jsou stornopoplatky v případě odhlášení se z kurzu?

Do 15 dnů před zahájením kurzu je možné se odhlásit bezplatně, od 14. dne před zahájením do samotného dne zahájení kurzu činí stornopoplatek 20% z ceny kurzovného a v případě, že bylo poskytnuto částečné plnění, činí stornopoplatek 50% z ceny objednané, doposud neabsolvované výuky, plus cena realizované výuky do dne oznámení storna výuky ze strany klienta. Stornopoplatek se neúčtuje, pokud klient převede právo čerpání objednaných a zaplacených služeb na jinou osobu. Více informací naleznete ve všeobecných obchodních a dodacích podmínkách, které jsou k dispozici na našich www stránkách.

Je možné kurz hradit poukázkami?

Ano, naše oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA přijímá poukázky Sodexo, a to Smart Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass; kupony společnosti Chéque Déjeuner, a to UNIŠEK, UNIŠEK+ a Dárkový kupon CADHOC; poukázky společnosti Edenred, a to Ticket Academica, Ticket Compliments Dárkový a Ticket Multi. Můžete u nás také uplatnit i své Benefit Plus body od společnosti Benefit Management.


Kurzy pro děti a mládež


V kolika letech je vhodné začít s výukou cizího jazyka?

Na tuto otázku je těžké dát jednoznačnou a univerzálně platnou odpověď. V oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA organizujeme kurzy pro děti od cca 3 let.

Kolik dětí je v kurzu?

Ve skupinových kurzech SOPHIA pro děti a teenagery jsou minimálně 3 studenti, maximálně zpravidla 6 studentů. Mají-li rodiče pro své ratolesti zájem o individuální výuku či výuku v DUO skupince, stačí s požadavkem na zajištění takového kurzu kontaktovat pracovníky oddělení jazykového vzdělávání. Individuální a DUO kurzy otevíráme během celého roku, včetně prázdnin.

V jakých prostorách výuka probíhá?

Výuka probíhá v sídle našeho oddělení jazykového vzdělávání v centru Českých Budějovic na adrese Hroznová 28. Zde máme k dispozici několik plně vybavených, klimatizovaných učeben vhodných i pro dětskou výuku, které nabízí čisté, příjemné a podnětné prostředí. Nejoblíbenější je tzv. „motýlková“ učebna či „žlutá“ učebna s interaktivní tabulí.

Je vhodná přítomnost rodiče na dětské výuce?

Rodiče (či prarodiče) dětí mohou být dle svého uvážení na výuce přítomni či nikoliv. Z našich zkušeností je dobré, když se rodiče účastní výuky nejmladších dětí, protože tak rodiče ví, co se děti učily a mohou s nimi látku opakovat. Děti se v jejich přítomnosti navíc cítí příjemněji a bezpečněji, zvláště při prvních lekcích. U starších dětí zpravidla rodiče na výuce již přítomni nebývají.

Mohu se nezávazně účastnit ukázkové hodiny?

Ano, v případě zájmu o ukázkovou hodinu je možné ji zajistit. V takových případech postupujeme individuálně. Máte-li proto o ukázkovou hodinu zájem, kontaktujte prosím pracovníky oddělení jazykového vzdělávání.


Firemní kurzy


Kde výuka probíhá?

Výuka může probíhat v prostorách oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA nebo v prostorách klienta, kde je však nutné zajistit podmínky pro optimální průběh výuky, tzn., k dispozici by měla být tabule či flipchart, audio zařízení, místnost by měla být s denním světlem, větratelná, na klidném místě v objektu.

Jakým způsobem bude kurz hrazen?

Kurzy jsou našimi klienty zpravidla hrazeny měsíčně zpětně dle skutečně odučených lekcí. Další detaily jsou uvedeny, resp. sjednány ve smlouvě mezi naším oddělením jazykového vzdělávání a klientem.

Jaké je organizační zajištění kurzu ze strany jazykové školy SOPHIA?

Každý kurz, resp. každý klient oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA má svého „koordinátora jazykových kurzů“, který působí jako prostředník mezi klientem (a jeho studenty), lektory a ostatními pracovníky firmy SOPHIA (metodik, obchodní manažer, fakturace, knihovna, nákup učebnic, apod.)

Co je zahrnuto v ceně kurzu?

V ceně kurzu je standardně zahrnuto vstupní testování studentů, vypracování výukových plánů, hodnocení pokroku studentů, sledování docházky studentů a vystavení certifikátů o absolvování kurzu. Studenti oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA mají také možnost bezplatně využívat naši knihovnu, která obsahuje cca 3 000 titulů z různých jazyků z řad beletrie, poezie, naučné literatury, učebnic, zjednodušené četby, časopisů a slovníků včetně zvukových nosičů pro dospělé i děti.

Jak se zajišťují učebnice?

Oddělení jazykového vzdělávání SOPHIA zajišťuje pro studující po dohodě s klientem i odbornou jazykovou literaturu – učebnice, pracovní sešity, slovníky, atd., a to s příslušnými množstevními slevami oproti standardním maloobchodním cenám.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha