Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka TORFL


Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka mohou být vykonávány ve třech různých oblastech: všeobecná ruština, obchodní ruština, ruština pro cestovní ruch.

Zkoušky ze všeobecného ruského jazyka rozlišují pět úrovní jazykových kompetencí (A1 až C1) a je možné je skládat na Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Jejich přehled viz níže:

Элементарный уровень A1
Элементарный уровень A1 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni A1, tedy schopnost vést krátký rozhovor, zvládat vyjádření základní myšlenky o své osobě a vyplnit krátký osobní formulář.

Предпороговый уровень A2
Предпороговый уровень A2 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni A2, tedy schopnost číst lehké texty, vést jednoduchou konverzaci a podávat informace o sobě.

Пороговый уровень B1
Пороговый уровень B1dokládá znalost ruského jazyka na úrovni B1, tedy schopnost se dorozumět v běžném životě, vést konverzaci na známá témata a vyprávět o svých pocitech.

Постпороговый уровень B2
Постпороговый уровень B2 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni B2, tedy schopnost se dorozumět v běžném životě, číst normální texty a vést konverzaci s rodilým mluvčím.

Уровень совершенного владения языком C1
Уровень совершенного владения языком C1 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni C1, tedy schopnost číst odborné i literární texty, hovořit plynně o kterémkoliv tématu.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha