Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka TORFL


Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka mohou být vykonávány ve třech různých oblastech: všeobecná ruština, obchodní ruština, ruština pro cestovní ruch.

Zkoušky ze všeobecného ruského jazyka rozlišují pět úrovní jazykových kompetencí (A1 ažC1) a je možné je skládat na Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Jejich přehled viz níže:

Элементарный уровень A1
Элементарный уровень A1 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni A1, tedy schopnost vést krátký rozhovor, zvládat vyjádření základní myšlenky o své osobě a vyplnit krátký osobní formulář. Formát zkoušky: poslech (20 minut), čtení (20 minut), psaní (30 minut), slovní zásoba a gramatika (15 minut) a mluvený projev (10 minut).

Предпороговый уровень A2
Предпороговый уровень A2 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni A2, tedy schopnost číst lehké texty, vést jednoduchou konverzaci a podávat informace o sobě. Formát zkoušky: poslech (25 minut), čtení (30 minut), psaní (30 minut), slovní zásoba a gramatika (30 minut) a mluvený projev (10 minut).

Пороговый уровень B1
Пороговый уровень B1dokládá znalost ruského jazyka na úrovni B1, tedy schopnost se dorozumět v běžném životě, vést konverzaci na známá témata a vyprávět o svých pocitech. Formát zkoušky: poslech (30 minut), čtení (45 minut), psaní (45 minut), slovní zásoba a gramatika (45 minut) a mluvený projev (15 minut).

Постпороговый уровень B2
Постпороговый уровень B2 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni B2, tedy schopnost se dorozumět v běžném životě, číst normální texty a vést konverzaci s rodilým mluvčím. Forma zkoušky: poslech (40 minut), čtení (60 minut), psaní (60 minut), slovní zásoba a gramatika (60 minut) a mluvený projev (20 minut).

Уровень совершенного владения языком C1
Уровень совершенного владения языком C1 dokládá znalost ruského jazyka na úrovni C1, tedy schopnost číst odborné i literární texty, hovořit plynně o kterémkoliv tématu. Formát zkoušky: poslech (45 minut), čtení (90 minut), psaní (90 minut), slovní zásoba a gramatika (90 minut) a mluvený projev (20 minut).

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha