GOETHE-ZERTIFIKAT


Jazykové zkoušky Goethe-Zertifikat patří V České republice mezi nejznámější a pravděpodobně i nejprestižnější. V ČR jsou pořádány několikrát ročně Goethe Institutem a zaměřují se na čtyři základní oblasti – čtení a užití jazyka, psaní, poslech a mluvení. Každý absolvent obdrží mezinárodně uznávaný certifikát dokládající dosaženou úroveň.

Zkoušky je možné skládat v úrovních A1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Společnost SOPHIA připravuje své studenty na tyto testy již řadu let.

Zkoušky pro dospělé

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A1 dokládá znalost němčiny na úrovni A1, tedy schopnost jednoduchým způsobem se domluvit se zřetelně a pomalu mluvícími lidmi. Formát zkoušky: čtení (25 minut), psaní (20 minut), poslech (20 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 80 až 200 hodinách výuky.

Geothe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2 dokládá znalost němčiny na úrovni A2, tedy schopnost dorozumět se v každodenních situacích.  Formát zkoušky: čtení (30 minut), psaní (30minut), poslech (30 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 200 až 350 hodinách výuky.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B1 dokládá znalost němčiny na úrovni B1, tedy schopnost komunikovat v každodenních praktických situacích. Formát zkoušky: čtení (65 minut), psaní (60 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 350 až 650 hodinách výuky.

Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat B2 dokládá znalost němčiny na úrovni B2, tedy schopnost hovořit a psát na úrovni umožňující studovat či pracovat v německy mluvícím prostředí. Formát zkoušky: čtení (65 minut), psaní (80 minut), poslech (30 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po 600 až 800 hodinách výuky.

Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C1 dokládá znalost němčiny na úrovni C1, tedy schopnost s jistotou komunikovat na akademické a profesní úrovni. Formát zkoušky: čtení a užití jazyka (70 minut), psaní (80 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (10-15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 800 až 1000 hodinách výuky.

Goethe-Zertifikat C2: GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom)
Goethe-Zertifikat C2 dokládá znalost němčiny na úrovni C2, tedy schopnost používat jazyk plynule v jakékoliv situace (včetně složitějších situací z oblasti výzkumné, akademické či profesní půdy). Formát zkoušky: čtení (80 minut), psaní (80 minut), poslech (35 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 1000 hodinách výuky.

Zkoušky pro mládež

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Geothe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je určena pro děti a mládež od 10 do 16 let a dokládá znalost němčiny na úrovni A1, a potvrzuje tak jednoduché jazykové znalosti. Formát zkoušky: čtení (20 minut), psaní (20 minut), poslech (20 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 80 až 200 hodinách výuky.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je určena pro mládež ve věku od 12 do 16 let a dokládá znalost němčiny na úrovni A2, a potvrzuje tak jednoduché jazykové znalosti a schopnost dorozumět se v každodenních situacích. Formát zkoušky: čtení (30 minut), psaní (30 minut), poslech (30 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 200 až 350 hodinách výuky.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha