E-learning


E-learning je moderní typ výuky anglického jazyka, který probíhá online, a představuje tak jednu z možných forem distančního studia cizích jazyků. Jedná se o interaktivní výukový program umožňující studovat kdykoli a kdekoli prostřednictvím počítače, tabletu i mobilu. Je proto vhodný zejména pro časově vytížené studenty, kteří nejsou schopni dodržovat pravidelné termíny výuky či dojíždět do jazykové školy. E-learning je svou povahou určen spíše pro příznivce samostudia, může být však využíván také jen jako doplňkový a podpůrný výukový materiál, který lze kombinovat s reálným jazykovým kurzem.

E-learningové kurzy jsou rozděleny do 6 úrovní definovaných dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Každá úroveň zahrnuje lekce z gramatiky, slovní zásoby, užití běžných frází, čtení a poslechu. Jednotlivé kapitoly lze volně procházet dle vlastního uvážení, nebo lze využít možnosti průvodce výuky, který po vyhotovení rozřazovacího testu každého studenta kapitolami provede v ideálním na míru šitém pořadí a návaznosti. Postup na vyšší jazykovou úroveň je podmíněn úspěšným (více než 85%) absolvováním povinných testů, jež jsou vedle nepovinných doplňkových či opakovacích cvičení součástí každé úrovně.


Cena e-learningového programu


Přístup do online kurzů anglického jazyka lze získat zakoupením licence, která je platná po dobu jednoho roku. V době platnosti licence lze využívat neomezený počet lekcí. Student má navíc k dispozici značné množství cvičení a testů, přístup do online knihovny, šablony pro písemnou komunikaci, aj. Cena licence na jeden rok studia pomocí e-learningového programu je 1 499 Kč.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha