DELF/DALF (Diplôme d’Etudes en Langue Française / Diplôme Approfondi de Langue Française)


Diplomy DELF a DALF jsou v podstatě složeny ze šesti nezávislých certifikátů, přičemž každý z nich odpovídá jedné z jazykových úrovní Společného evropského referenčního rámce. Při testování jsou prověřovány čtyři jazykové kompetence: porozumění nahrávkám, mluvený projev, porozumění textu, písemný projev. V případě úspěšného složení získává kandidát certifikát, který je, co se týče francouzského jazyka, nejuznávanější a platný po celém světě. Zkoušky jsou pořádány Francouzskými aliancemi, Francouzským institutem v Praze nebo Francouzsko-českým klubem ve Zlíně. DELF certifikáty zahrnují úrovně A1 až B2, DALF jsou potom určen pro ty, kteří disponují velmi dobrými jazykovými znalostmi, tzn. C1 až C2.

DELF A1
DELF A1 dokládá znalost francouzštiny na úrovni A1, tedy schopnost jednoduchým způsobem se domluvit se zřetelně a pomalu mluvícími lidmi. Formát zkoušky: poslech (20 minut), čtení (30 minut), psaní (30 minut) a mluvený projev (5 – 7 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 60 až 100 hodinách výuky.

DELF A2
DELF A2 dokládá základní znalost francouzštiny na úrovni A2, tedy schopnost dorozumět se v každodenních situacích. Formát zkoušky: poslech (25 minut), čtení (30 minut), psaní (45 minut) a mluvený projev (6 – 8 minut). Zkoušku je vhodné skládat po 150 až 200 hodinách výuky.

DELF B1
DELF B1 dokládá znalost francouzštiny na úrovni B1, tedy schopnost komunikovat v každodenních praktických situacích. Formát zkoušky: poslech (25 minut), čtení (35 minut), psaní (45 minut) a mluvený projev (15 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 200 až 300 hodinách výuky.

DELF B2
DELF B2 dokládá znalost francouzštiny na úrovni B2, tedy schopnost hovořit a psát na úrovni umožňující studovat či pracovat ve francouzsky mluvícím prostředí. Formát zkoušky: poslech (30 minut), čtení (60 minut), psaní (60 minut) a mluvený projev (20 minut). Zkoušku je vhodné vykonávat po cca 400 hodinách výuky.

DALF C1
DALF C1 dokládá znalost francouzštiny na úrovni C1, tedy schopnost s jistotou komunikovat na akademické a profesní úrovni. Formát zkoušky: poslech (40 minut), čtení (50 minut), psaní (150 minut) a mluvený projev (30 minut). Zkoušku je vhodné skládat po cca 700 až 800 hodinách výuky.

DALF C2
DALF C2 dokládá znalost francouzštiny na úrovni C2, tedy schopnost používat jazyk plynule v jakékoliv situace (včetně složitějších situací z oblasti výzkumné, akademické či profesní půdy). Formát zkoušky: poslech a mluvený projev (90 minut), čtení a psaní (210 minut). Zkoušku je vhodné skládat po více než 900 hodinách výuky.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha