Grantové projekty


Vývoj odborných jazykových kurzů


Společnost SOPHIA získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční podporu na projekt „Vývoj odborných kurzů anglického, německého a ruského jazyka v rámci podpory dalšího vzdělávání pracovní městské policie za použití moderních ICT technologií a sociálních sítí“.

Projekt je zaměřen na zajištění kvalitní nabídky dalšího vzdělávání v oblasti jazykového odborného vzdělávání pro pracovníky městské policie a využívá moderní ICT technologie spolu se sociálními sítěmi, konkrétně nejvíce žádaným Facebookem. Toto médium nové generace bude využito jako motivační prvek a zároveň jako nový nástroj pro vzdělávání podporující klasické metody.

Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny - účastníky dalšího vzdělávání z řad městské policie a lektory dalšího vzdělávání. Pro obě cílové skupiny budou sestaveny vzdělávací programy, které budou v rámci projektu následně pilotně ověřeny.

Projekt byl realizován od 1.1.2013 do 31.12.2014

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Více informací naleznete na stránkách projektu.


3D e-learning


Společnost SOPHIA získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční podporu na projekt CZ.1.07/3.2.08/01.0014 "Vývoj specializovaných 3D e-learningových kurzů odborného anglického a německého jazyka v rámci podpory nabídky dalšího vzdělávání."

Projekt byl zaměřen na tvorbu a vývoj vzdělávacího programu na výuku anglického a německého jazyka a na jeho pilotní ověření v praxi. Jednalo se o tzv. 3D e-learning, speciálně vyvinutý software, který v sobě spojoval klasický e-learning za použití moderních komunikačních a informačních technologií v autentickém 3D výukovém prostředí a kontakt s živým lektorem. Na projektu se podíleli odborníci z různých oborů.

Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory GDPR Nastavení cookies