DELE (Des Diplomas de Esp añol como Lengua Extranjera)


Zkouška DELE není zaměřena na žádný konkrétní obor, je tedy určena široké veřejnosti. Zkoušky po celém světě pořádá Instituto Cervantes, který také předává diplomy (časově neomezené) vydané španělským Ministerstvem školství. Uchazeč má možnost si vybrat ze šesti úrovní obtížnosti, které analogicky odpovídají šestistupňovému systému jazykových kompetencí podle Společného evropského referenčního rámce. DELE certifikáty jsou obdobou Cambridgeských zkoušek.

DELE A1 (El Diploma de Español Nivel A1)
DELE A1 dokládá znalost španělského jazyka na úrovni A1, tedy schopnost rozumět větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Formát zkoušky: poslech (25 minut), psaní (25 minut), čtení (45 minut), mluvený projev (10 minut).

DELE A2 (El Diploma de Español Nivel A2)
DELE A2 dokládá znalost španělského jazyka na úrovni A2, tedy schopnost porozumět větám a výrazům, které se bezprostředně studenta týkají, číst jednoduché texty, jednoduše konverzovat, užít částečně minulého času a vytvořit jednoduchý popis. Formát zkoušky: poslech (40 minut), psaní (45 minut), čtení (60 minut), mluvený projev (12 minut).

DELE B1 (El Diploma de Español Nivel B1 = Inicial)
DELE B1 dokládá znalost španělského jazyka na úrovni B1, tedy schopnost porozumět a reagovat v obvyklých situacích každodenního života, diskutovat o známých tématech. Formát zkoušky: poslech (40 minut), čtení (70 minut), psaní (60 minut) a mluvený projev (15 minut).

DELE B2 (El Diploma de Español Nivel B2 = Intermedio)
DELE B2 dokládá znalost španělského jazyka na úrovni B2, tedy schopnosti poradit si v běžných situacích všedního života, rozumět mluvenému slovu o běžných problémech. Formát zkoušky: poslech (40 minut), čtení (70 minut), psaní (80 minut) a mluvený projev (20 minut).

DELE C1 (El Diploma de Español Nivel C1)
DELE C1 dokládá znalost španělského jazyka na úrovni C1, tedy schopnost si poradit s obtížnějšími a rozsáhlejšími literárními texty, vyjadřovat se plynule, spontánně a bez obtíží, myšlenky formulovat jasně. Formát zkoušky: poslech (50 minut), psaní (80 minut), čtení (90 minut) a mluvený projev (20 minut).

DELE C2 (El Diploma de Español Nivel C2 = Superior)
DELE C2 dokládá znalost španělského jazyka na úrovni C2, tedy schopnost si poradit v situacích, které vyžadují hlubší osvojení si jazyka a znalost kulturních zvyklostí. Vyjadřování je téměř na úrovni rodilého mluvčího, použití idiomatických vazeb. Formát zkoušky: čtení a poslech (105 minut), psaní (150 minut) a mluvený projev (120 minut).

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha