Kurzy pro děti

Kurzy jsou vedeny hravou a zábavnou formou, která při výuce vytváří příjemné a přirozené prostředí. Děti si hrají, zpívají, prohlíží obrázkové učebnice, poslouchají příběhy a pohádky, jsou výtvarně a pohybově aktivní a při tom všem nenásilnou formou vnímají cizí jazyk a postupně ho samy začínají používat a komunikovat s lektorem, a to až ve chvíli, kdy jsou na to samy připraveny. Vytváří si tak pevné základy jazyka již v raném věku velice spontánním způsobem. Kurzy se soustředí na rozvoj poslechu a mluvení, u starších dětí pak i na čtení a psaní. Důraz je rovněž kladen na správnou výslovnost cizího jazyka, která se nejsnáze formuje právě v období dětství. Cílem je probudit v dětech zájem o cizí jazyk a výuku vůbec.

Kurzy

Název kurzu Úroveň ? Termín Rozsah Počet týdnů Cena za semestr Poznámka ke kurzu
Monkey I děti 3 - 6 let Po 15:30 - 16:15 1 x 45 minut týdně 17 týdnů 2 690 Kč Učebnice Playtime; první seznámení s angličtinou Přihlásit se
Monkey II děti 3 - 6 let Út 16:00 - 16:45 1 x 45 minut týdně 17 týdnů 2 690 Kč Učebnice Playtime Přihlásit se
Monkey III děti 5 - 7 let Po 16:20 - 17:05 1 x 45 minut týdně 17 týdnů 2 690 Kč Učebnice Playtime; mírně pokročilí studenti Přihlásit se
YLE Starters děti od 7 let Dle domluvy 1 x 60 minut týdně 16 týdnů 2 480 Kč Učebnice Ready for... Starters; vhodné pro ty, kteří absolvovali již cca 100 hodin výuky Přihlásit se
YLE Movers děti 8 - 11 let Dle domluvy 1 x 60 minut týdně 16 týdnů 2 480 Kč Učebnice Ready for... Movers; vhodné pro ty, kteří absolvovali již cca 175 hodin výuky Přihlásit se
YLE Flyers děti 9 - 12 let Po 14:00 - 15:00 hodin 1 x 60 minut týdně 16 týdnů 2 480 Kč Učebnice Ready for... Flyers; A1+ pokročilý začátečník Přihlásit se
Počet kurzů 6

Při výuce předškolních dětí spolupracujeme také s některými školkami a Kulturně vzdělávacím centrem Pansofie o.p.s. Bližší informace najdete na tomto odkaze.

 
Dětské přípravné kurzy k YLE (Starters, Movers, Flyers)


Věk u těchto kurzů je pouze orientační a neměl by být rozhodující ve výběru kurzu. Důležitá je především aktuální úroveň studenta.

  • Cílem těchto kurzů je žáky především namotivovat ke studiu cizího jazyka a uvést je do světa jazykových zkoušek už v útlém věku.
  • Kurzy jsou určeny pro žáky, kteří již základní znalost anglického jazyka mají. Jsou odstupňované dle náročnosti a pokročilosti. Bezprostřední skládání zkoušky není podmínkou účasti na kurzu, mohou ho navštěvovat i děti, které k získání certifikátu chtějí směřovat až později.
  • Důraz je kladen na přirozenost komunikace, zasazení do reálného kontextu, rozmanitost používaných metod a forem, názornost a hravost.
  • Při výuce je používána interaktivní tabule!
  • Výhodou je, že u zkoušek YLE nelze neuspět! Zkoušku lze proto skládat v jakékoli fázi studia.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory GDPR Nastavení cookies