Komunikativní metoda

Komunikativní neboli přímá výuková metoda je moderní výuková metoda zaměřená na komunikaci studenta ve studovaném jazyce a v naší jazykové škole patří k nejčastěji používaným. Konverzace v mateřském jazyce je omezena na nezbytné minimum, a to i při vysvětlování gramatiky a nových slovíček. Správná komunikativní metoda by neměla opomíjet žádnou část jazyka – mluvenou ani psanou komunikaci, poslech a ani řečovou improvizaci. V hodině jsou probírána především praktická témata, lektor se snaží studenty uvést do běžných komunikačních situací, ve kterých se ocitnou v každodenním životě. K výuce je také používána moderní technika (internet, audio i video výukové materiály).

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha