Od akademického roku 2017/2018 Vám v naší jazykové škole SOPHIA nabízíme kurzy českého jazyka speciálně koncipované jako přípravu ke složení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Naši kvalifikovaní lektoři mají dlouholeté zkušenosti s výukou českého jazyka pro privátní i státní školy, jsou proškoleni v oblasti jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia a postupují podle nejnovějších materiálů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

  • Není rozhodující, chcete-li dopilovat znalosti svých dětí těsně před zkouškou v intenzivním kurzu, nebo zda Váš potomek potřebuje pomoci s dlouhodobou přípravou, naši lektoři jsou připraveni vyučovat žáky všech úrovní a zaměření.
  • Kurz lze koncipovat jako samostatnou výuku českého jazyka i se zajištěním všech nutných a speciálních výukových materiálů, nebo jako doplňkové vzdělávání ke školním hodinám.
  • Po dohodě s lektory se kurz zcela přizpůsobí časovým požadavkům Vašich ratolestí a nárokům na intenzitu kurzu dle Vaší aktuální vytíženosti.
  • Lektoři rádi přizpůsobí náplň lekcí podle potřeb a zájmů jednotlivých žáků, nebo s nimi mohou probrat předem přesně stanovené okruhy studia odpovídající úrovni skládané zkoušky (přijímací zkouška na osmileté, šestileté nebo čtyřleté gymnázium či střední školu).
  • Kurz je možné upravit jak pro individuální výuku jediného studenta, tak i pro skupinovou výuku, maximální počet účastníků jedné lekce je však omezen na šest osob, aby byla výuka po metodické stránce efektivní.

Vzhledem ke komplexnosti českého jazyka a jeho gramatických, stylistických a pravopisných pravidel našim studentům doporučujeme individuální formu výuky v časové dotaci alespoň dvakrát 60 minut týdně nebo skupinovou formu výuky se spolužáky v časové dotaci alespoň dvakrát 90 minut týdně.

Přesnější rozpis kurzů najdete zde.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha