Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a řadou jihočeských firem s dlouholetými zkušenostmi z praxe jsme připravili unikátní technický minislovník TECHNej.

Společnost SOPHIA, jazykové služby s.r.o. připravila ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a řadou jihočeských firem anglicko-německo-český slovník technického názvosloví a nejpoužívanějších frází s názvem Komorový slovník TECHNej.

Na trhu se jistě nachzí mnoho jiných publikací podobného zaměření, avšak předností našeho slovníku je jeho těsné sepjetí s praxí. Při jeho vzniku jsme totiž přihlíželi k připomínkám mnoha jihočeských firem, které do něj zařadily i svou vlastní terminologii vycházející přímo z praxe. Uživatelé tohoto slovníku tedy mají jistotu, že všechny obsažené výrazy jsou zcela aktuální a odpovídají vysokým nárokům na přesnost a jednoznačnost, kterou vyžaduje současný trh práce v technických oborech.

V případě, že budete mít zájem o tento slovník, kontaktujte nás na mailové adrese sophia@sophia-cb.cz

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha