Vychutnejte si babí léto se SOPHIÍ - herní řád


Všichni účastníci soutěže se zavazují dodržovat pravidla hry umístěná na webových stránkách jazykové školy SOPHIA.

Pořadatel soutěže má právo změnit pravidla hry a typ odměny v průběhu soutěže, nebo ji úplně zrušit bez náhrady.

Odměnu lze získat pouze jednou. Účastník soutěže si může vyzvednout odměnu od 22. 8. 2016 do termínu ukončení konání soutěže, tj. 15. 9. 2016. Poté ztrácí účastník soutěže na odměnu nárok.

Zapojením se do soutěže uděluje soutěžící svůj souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů do databáze pro marketingové účely pořadatele podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese pořadatele odvolat.

Odměnu nelze ze strany soutěžícího měnit, ani vymáhat soudní cestou.

Všichni zaměstnanci společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o. a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy Vstup pro lektory GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha