Výuka dětí předškolního věku

ve spolupráci s mateřskými školami a kulturně vzdělávacím centrem

 

Jak učíme

Před několika lety zahájila jazyková škola SOPHIA úspěšně jazykové vzdělávání dětí předškolního a školního věku v duchu „akčního plánu“ Evropské komise a jejího doporučení začít s výukou dětí předškolního věku co nejdříve („teaching should start as early as possible at pre-school level“).

V naší nabídce naleznete kurzy pro děti ve věku od tří let. Ve výuce klademe velký důraz na přirozenost komunikace, zasazení do reálného kontextu, rozmanitost používaných metod a forem, názornost a hravost. Naše kurzy jsou proto navštěvovány především dětmi, které chtějí učení se novému jazyku skutečně prožít, nikoliv protrpět nudným biflováním slovíček a frází.

Cílem jazykové školy SOPHIA je nabízet kvalifikovanou výuku cizích jazyků v příjemném prostředí, s kvalitním personálním zázemím a službami na odpovídající úrovni.

Specifika dětské výuky

Různé věkové kategorie mají pochopitelně také svá specifika, a tudíž i odlišné nároky a požadavky na formy a obsahy výuky, které je potřeba zohledňovat. Proto si zakládáme na tom, aby naše kurzy vedli pouze zkušení lektoři s odpovídající praxí, a především se speciální kvalifikací na výuku dětí.

Lektorský tým

Lektorka Martina a její profil

"Mám ráda přirozenost.

Přirozenou cestou ke mne přišla i angličtina. Během šestiletého putování Irskem - kde jsem zpočátku trávila hodně času s dětmi a učila se od nich...nejen jejich rodné řeči.

Stejně tak, jak ony poznávaly svět prostřednictvím všech smyslů, a pak pozvolna vpluly do verbální formy projevu, tak i já - učením se bez učení - jsem jednoho dne zjistila, že prostě mluvím cizím jazykem a nepřemýšlím o tom.

Děti, když se narodí, nejdříve vnímají řeč prostřednictvím druhých osob. Nerozebírají gramatické zákonitosti. Jejich řečové dovednosti se přirozeně rozvíjejí, až jednoho dne zkrátka mluví.

Přesně tímto způsobem se pokouším předávat jazyk dál. Děti během výuky hravou formou objevují okolní svět, aniž by si kolikrát uvědomovaly, že celá lekce probíhá v angličtině.

Mými velkými učiteli a zároveň nekompromisními kritiky jsou má tříletá dcera a pětiletý syn.
Jejich připomínky a tvůrčí nápady jsou nedocenitelné."

 

Lektorka Jana a její profil

"Cizí jazyky jsem se začala učit již od svých čtyřech let a v průběhu dalších dvaceti let jsem se učila mnoho jiných, z některých alespoň základy. Vždy je  důležité umět při komunikaci s člověkem jiné národnosti  alespoň poděkovat a pozdravit. Svět je pak vřelejší a stává se hezčím místem na zemi. Tato dvě slovíčka dokáží totiž vykouzlit na lidských tvářích úsměv. A proto se i já snažím podpořit tuto lidskou schopnost, učit se nové jazyky, abychom se mohli na naší zemi lépe dorozumět a měli k sobě všichni lidé blíž."

Jak lekce probíhají

Speciálně pro dětičky jsme připravili jazykové kurzy vedené hravou a zábavnou formou, která vytváří příjemné a přirozené prostředí. Děti si hrají, zpívají, prohlíží obrázkové učebnice, poslouchají pohádky, jsou výtvarně a pohybově aktivní. Přitom nenásilnou cestou vnímají lektora hovořícího cizím jazykem a postupně s ním začínají samy komunikovat – ve chvíli, kdy jsou na to samy připravené. Výuka se soustředí na rozvoj poslechu a mluvení. Důraz je rovněž kladen na správnou výslovnost, která se nejsnáze formuje právě v období dětství. Cílem je probudit v dětech zájem o cizí jazyk a výuku vůbec. Kurzy vyústí na konci školního roku závěrečným představením pro rodiče.


Kulturně vzdělávací centrum Pansofie o.p.s.

Kontakty:

webové stránky: www.pansofie.cz
facebook: www.facebook.com/KVCPansofie

V Pansofii Vás čekají vzdělávací kurzy i kulturní aktivity, které rozšíří obzory Vašeho života...

  • S Vašimi dětmi od narození po školu si u nás nejen zacvičíte, ale mnohé se naučíte, a to prostřednictvím uměleckých činností...
  • V naší školce pak s Vašimi dětmi pokračujeme nejn ve výchově uměním, ale učíme je i vztahu k člověku a práci. V rámci našich lesních výletů pravidelně jezdníme do přírody či na „koníky“.
  • Ve spolupráci s jazykovou školou SOPHIA se u nás přirozenou a hravou formou učíte i s Vašimi dětmi angličtinu.
  • Naleznete u nás kroužky hry na klavír a výuku zpěvu, hudebně dramatický kroužek, kroužek francouzštiny
  • Připravujeme zajímavé přednášky i divadelní slavnosti

 

Hravá angličtina pro děti 3-5 let

Cena kurzu: bude upřesněna (včetně DPH)

Uvedené ceny jsou konečné. Uvedená cena je za 1 pololetí.

V rámci pololetí bude odučeno 13 lekcí, vždy 1 x 45 minut.

Minimální počet dětí je 7, maximální 14. V případě nenaplnění kapacity kurzu si SOPHIA vyhrazuje právo kurz neotevřít nebo upravit jeho délku.

 Název kurzu Zahájení Délka kurzu Den a čas konání
 Hravá angličtinabude upřesněno
bude upřesněna
bude upřesněno

 


Hravá angličtina pro děti a jejich rodiče

Hravá angličtina pro maminky a tatínky s dětmi je přesně o tom, co vaše děti v tomto období potřebují nejvíce. Je plná láskyplného kontaktu, hravého objevování a radostného prožívání. To, že za celou dobu nezazní jediné české slovo, v zápalu hry kolikrát ani nepostřehnete. Rodiče v tomto typu kurzu doprovázejí své děti, aby ztratily ostych, cítily se pohodlně a v bezpečí a mohly se plně věnovat objevování nového světa.

Cílem těchto kurzů je děti především namotivovat ke studiu cizího jazyka a uvést je do světa jazykových zkoušek už v útlém věku. Bezprostřední skládání zkoušky není podmínkou účasti na kurzu, mohou ho navštěvovat i děti, které k získání certifikátu chtějí směřovat až později.

Během lekcí se bude lektorka snažit maximálně vyjít vstříc dětským potřebám, projeví-li tedy děti po určité době únavu, bude jim nabídnuta odpočinková činnost a lektorka se může věnovat maminkám a tatínkům (konverzační témata zaměřená na praktické využití angličtiny v běžném životě).

Cena kurzu: bude upřesněna

Uvedené ceny jsou konečné. Výuka je osvobozena od plnění DPH. Kurzy jsou vedeny jako příprava k mezinárodnímu jazykovému certifikátu.

Uvedená cena je za 1 pololetí. V rámci pololetí bude odučeno 11 lekcí, vždy 1 x 60 minut.

Počet studentů je 3 - 4 (z důvodu individuálního přístupu). V případě nenaplnění kapacity kurzu si SOPHIA vyhrazuje právo kurz neotevřít nebo upravit jeho délku.

Název kurzuZahájeníDélka kurzuDen a čas konání výuky
Aj pro děti a jejich rodiče
bude upřesněno
bude upřesněna
bude upřesněno

 

V případě zájmu o bližší informace a registraci do kurzu Hravá angličtina pro děti ve věku 3-5 let, či Hravou angličtinu pro děti a jejich rodiče nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt pro zajištění: recepce, telefon 386 102 788, email: vyuka@sophia-cb.cz

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha